Last ned som PDF

Forarbeid

Aktuelle refleksjonsspørsmål i forkant av dialogmøte

Disse kan anvendes på et personalmøte før dialogmøte for å skape en bevisstgjøring i forhold til barnehagens praksis knytte til mobbing i barnehagen.

Utestengelse fra lek

 • Hvordan jobber barnehagen vår systematisk for å sikre at

ingen barn utestenges fra lek uten at vi voksne oppdager det?

 • Hva gjør vi som ansatte i vår barnehage for å oppdage barn

         som blir utestengt fra lek inne i barnehagen?

 • Hva gjør vi som ansatte i vår barnehage for å oppdage barn som blir utestengt fra leken ute i barnehagen?
 • Diskuter uttrykket: «Alle må leke med alle». Hvordan er praksisen i vår barnehage?
 • Hva trenger barn som ikke blir inkludert i lek fra oss voksne?

 

Bursdagsinvitasjoner

 • Hva slags praksis/regler har vår barnehage når det gjelder

bursdagsinvitasjoner?

 • Hva gjør vår barnehage hvis det er ett barn som

aldri blir invitert i bursdagsselskap?

 • Hvordan få til en god dialog med/mellom foreldre om bursdagsinvitasjoner i vår barnehage?

Å være med hjem etter barnehagen

 • Hva er vår praksis når det gjelder avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen fører til utestengelse fra lek i løpet av barnehagehverdagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis det er et barn i barnehagen som aldri bli invitert med noen hjem?