X

Vi vil gjerne høre fra deg.

Hei, vi vil gjerne høre fra dere som har benyttet dialogmodellen. Hvilke erfaringer har dere gjort, hva er bra, er det noe dere savner? Alle tilbakemeldinger vil gjøre oss bedre og mottas med takk.

Du kan enten fylle ut skjemaet, anonymt eller med kontaktinformasjon, eller sende meg en e-post til adressen ingrid.lund@uia.no

Takk for at du besøker dialogmodellen.no


Skjul denne meldingen
Last ned som PDF

Forarbeid

Aktuelle refleksjonsspørsmål i forkant av dialogmøte

Disse kan anvendes på et personalmøte før dialogmøte for å skape en bevisstgjøring i forhold til barnehagens praksis knytte til mobbing i barnehagen.

Utestengelse fra lek

 • Hvordan jobber barnehagen vår systematisk for å sikre at

ingen barn utestenges fra lek uten at vi voksne oppdager det?

 • Hva gjør vi som ansatte i vår barnehage for å oppdage barn

         som blir utestengt fra lek inne i barnehagen?

 • Hva gjør vi som ansatte i vår barnehage for å oppdage barn som blir utestengt fra leken ute i barnehagen?
 • Diskuter uttrykket: «Alle må leke med alle». Hvordan er praksisen i vår barnehage?
 • Hva trenger barn som ikke blir inkludert i lek fra oss voksne?

 

Bursdagsinvitasjoner

 • Hva slags praksis/regler har vår barnehage når det gjelder

bursdagsinvitasjoner?

 • Hva gjør vår barnehage hvis det er ett barn som

aldri blir invitert i bursdagsselskap?

 • Hvordan få til en god dialog med/mellom foreldre om bursdagsinvitasjoner i vår barnehage?

Å være med hjem etter barnehagen

 • Hva er vår praksis når det gjelder avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen fører til utestengelse fra lek i løpet av barnehagehverdagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis det er et barn i barnehagen som aldri bli invitert med noen hjem?