Last ned filer

Invitasjon til Dialogmøte og dialogsamtalene
Plakat til Dialogmøte og dialogsamtalene
Presentasjon av dialogmodellen. Kan brukes som innledning til møtet.
Oppfølging etter Dialogmøte og dialogsamtalene
PP mal til bruk i Dialogmøte
For meg som er ny mamma i barnehagen synes jeg at det er fint å bli kjent med de andre foreldrene og ansatte. Jeg føler meg også mer oppmerksom i forhold til temaet mobbing, som jeg aldri har tenkt på før.
FORELDRE

Linker