X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Forberedelser

Aktuelle refleksjonsspørsmål i forkant av dialogmøte

Spørsmålene kan anvendes for drøfting mellom ansatte som er tilknyttet klassen dialogmøtet skal avholdes i. Hensikten er å skape en bevisstgjøring med tanke på hvordan ansatte jobber for å forebygge mobbing og hvordan det jobbes for å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle i klassen. Husk også å ta med friminutter og overganger som er spesielt sårbare situasjoner. Spørsmålene er utarbeidet også med tanke på aktivitetsplikten, jfr. Opplæringsloven § 9a-4 og 9a-5.

 

  1. Hvordan jobber vi systematisk på denne skolen / i denne klassen, for å forebygge og følge med på at alle elever har et trygt og godt skole-/klassemiljø?
  2. Hvordan følger vi konkret med på at elever med særskilt sårbarhet har en trygg og god skolehverdag?
  3. Hvordan griper vi inn dersom vi oppdager at en elev ikke har det trygt og godt på skolen?
  4. Hvordan er rutinene, og handles det i praksis dersom en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen?
  5. Hvordan praktiserer vi plikten til å undersøke dersom vi er urolige eller har kjennskap til at en elev ikke har det bra?
  6. Hvordan handler vi dersom vi blir kjent med digital mobbing av enkeltelever?
  7. Hvordan handler vi dersom eleven ikke ønsker at voksne skal gripe inn (bagatelliserer situasjonen), men du som voksen mener at eleven ikke har det trygt og godt?