X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

herobilde

I dialog og samarbeid for et trygt og godt skolemiljø.

Forebyggende arbeid mot mobbing
padding-left:5px;

I dialog og samarbeid for et trygt og godt skolemiljø.

Forebyggende arbeid mot mobbing

Dialogmodellen


Dialogmodellen for skole har sitt utgangspunkt i forsknings- og utviklingsprosjektet «Dialog og samarbeid mot mobbing i skolen». Den overordnede målsettingen for forskningsprosjektet er å forebygge mobbing i skolen gjennom dialog, der ansattes ansvar og foreldre og elevers involvering er hovedfokus. Studier viser at gode samarbeidsrelasjoner mellom elever, foreldre og skolens ansatte er med på å bygge en grunnleggende positiv skolekultur som fører til mindre mobbeatferd blant elevene.

Nettstedet er delt inn i småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinnet. Utviklingen av modellen er gjort sammen med elever, foreldre og ansatte på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. Det betyr at f.eks. 4.trinn kan også ha nytte av case fra 5.trinns opplegg. Her må hver enkelt klassekontakt se hva som er mest relevant ut i fra klassens egenart. Les mer.

Fleksibilitet
Oppmerksomt nærvær
Raushet

Vi må si ifra til de voksne når andre mobber oss- og så må vi hjelpe hverandre
Elev 1. trinn
For at elever i småskoletrinnet skal oppleve seg som betydningsfulle deltakere i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog. Dialogmøte er et verktøy for å lykkes i dette arbeidet.

Dialogmøtet

Dialogmøte er et møte mellom ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbing
Les mer

Dialogsamtalene

Elevsamtalen
Veileder til samtale med elever som er involvert i mobbing/utestengelse
Les mer
Foreldresamtalen
Veileder til foreldresamtale for skoleansatte i mobbesaker
Les mer
Ledersamtalen
Veileder til samtaler mellom leder og ansatt i arbeidet mot mobbing
Les mer

Din verktøykasse

Her kan du laste ned alt du trenger til Dialogmøtet og Dialogsamtalene

Dine ressurser