X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

herobilde

I dialog og samarbeid for et trygt og godt skolemiljø.

Forebyggende arbeid mot mobbing
padding-left:5px;

I dialog og samarbeid for et trygt og godt skolemiljø.

Forebyggende arbeid mot mobbing

Dialogmodellen


Dialogmodellen for skole har sitt utgangspunkt i forsknings- og utviklingsprosjektet «Dialog og samarbeid mot mobbing i skolen». Den overordnede målsettingen for forskningsprosjektet er å forebygge mobbing i skolen gjennom dialog, der ansattes ansvar og foreldre og elevers involvering er hovedfokus. Studier viser at gode samarbeidsrelasjoner mellom elever, foreldre og skolens ansatte er med på å bygge en grunnleggende positiv skolekultur som fører til mindre mobbeatferd blant elevene.

Nettstedet er delt inn i småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinnet. Utviklingen av modellen er gjort sammen med elever, foreldre og ansatte på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. Det betyr at f.eks. 4.trinn kan også ha nytte av case fra 5.trinns opplegg. Her må hver enkelt klassekontakt se hva som er mest relevant ut i fra klassens egenart. Les mer.

Fleksibilitet
Oppmerksomt nærvær
Raushet

Jeg føler at det viktigste for meg var at vi snakka om mobbing på dialogmøtet, at vi ble tatt på alvor, og at vi snakke om forskjellige metoder som kan forbedre klassemiljøet.
Elev 8. trinn
For at elever i ungdomsskolen skal oppleve seg som betydningsfulle deltakere i fellesskapet må elever, foreldre og ansatte ha en god dialog. Dialogmøte er et verktøy for å lykkes i dette arbeidet.

Dialogmøtet

Dialogmøte er et møte mellom elever, ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbing
Les mer

Dialogsamtalene

Elevsamtalen
Veileder til samtale med elever som er involvert i mobbing/utestengelse
Les mer
Foreldresamtalen
Veileder til foreldresamtale for lærere i mobbesaker
Les mer
Ledersamtalen
Veileder til ledersamtaler i arbeidet mot mobbing
Les mer

Din verktøykasse

Her kan du laste ned alt du trenger til Dialogmøtet og Dialogsamtalene

Dine ressurser