X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Råd for ledelse av plenumsdiskusjonen

 • Dialogmøtets leder (aller helst kontaktlærer) tar ansvar for å høre så mange stemmer som mulig. Du kan med fordel ha med deg en kollega som kan hjelpe deg med å se og organisere de som ønsker å ta ordet der det er en stor gruppe og mange som er frempå i dialogene.
 • Start med elevenes stemmer, spør deretter foresatte og til sist lærere for hvert spørsmål. Det er viktig å veksle mellom de ulike stemmer i plenumsdiskusjonen.
 • Alle gruppene må representeres i innspill, hele «salen» må med. Selv om en begynner med elevenes stemmer, må det hele tiden veksles mellom elevenes (lærer henviser til elevstemmene) foresattes og skolens stemmer. Det er ikke alltid mulig at alle grupper kan gi innspill på alt, men prøv så langt det er mulig.
 • Hvis dialogen stopper opp kan det være en ide å avtale med en kollegaen som bistår i ledelsen av møtet, at han/hun kan komme med innspill. Da kan en f.eks. si «Thomas, (kollega) – «hva tenker du om det som er sagt her?»
 • Alle meninger er like viktige. Ingenting er feil eller galt.
  Som leder skal du bekrefte svarene der det er naturlig: f.eks. «slik jeg forstår deg/dere så mener du/dere at ....»
 • Bruk et dialogisk språk og still åpne H-spørsmål som for eksempel:
  • Hva tenker du om?
  • Hva trenger du av skolen i slike situasjoner?
  • Hva kan du bidra med?
  • Hvordan tenker du/dere at dere som foreldre konkret kan samarbeide dersom datteren/sønnen din Jacob kommer hjem og forteller at noen i klassen har vært slemme mot han/henne?
  • Hvem tenker du/dere kan gjøre noe i forhold til dette?
  • Hvordan tenker du/dere at dette kan gjøres?
  • Hva tenker du er ditt ansvar ... foreldres ansvar .. skolens ansvar
  • Stille spørsmål som utvider: «er det noen andre som har snakket om det, at mobbing kan oppleves forskjellig?» «hva tenker dere om det?»