X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Refleksjonsspørsmål som kan brukes ved behov

Mobbebegrepet

 • Mobbebegrepet er vanskelig og derfor viktig å diskutere. I loven står det at når et barn kommer og sier at det blir mobbet, kan vi ikke bagatellisere det og si «for noe tull, såpass må du tåle». Loven sier at når et barn sier slikt skal vi ta det på alvor. Vi skal undersøke det.
 • I Opplæringslovens § 9.2 slås det fast at det er elevens subjektive opplevelse som bestemmer om det oppleves ubehagelig eller ikke, om det er mobbing eller ikke. Hva betyr det i praksis?
 • Hva er mobbing? Hva er det som ligger i begrepet? Når vi er interessert i å høre elevenes stemme, er det jo nettopp fordi mobbing ikke nødvendigvis er en fast størrelse.
 • Det er ikke sikkert vi blir enige om at «sånn ser mobbing ut».

Hvor mange ganger må det for eksempel gjenta seg før vi kan kalle det mobbing? Hvor lenge må det vare? Holder det med én gang?

 • Noen tåler litt mer, andre er mer sårbare. Noen forteller mye, andre ingenting. Vi har stor tro på å prate sammen som foreldregruppe så dere kan være med på å forebygge.
 • Hva tenker du/dere er ditt/deres ansvar når mobbing oppstår; hva er foresattes ansvar? Skolens ansvar? Medelevers ansvar?
 • Vi vet at digital mobbing skjer, og den digitale mobbingen er vanligvis ikke synlig for de voksne. Hva tenker dere er foresattes ansvar, men også skolens ansvar, i denne klassen, med tanke på nettbruk hos ungdommene? Trengs det mer kunnskap? Er det mulig med felles «nettvettregler»? Hva kan dere foresatte kan gjøre? Skolen/lærere? Dere som elever?

 

 

 • Foreldresamarbeid når barn blir utsatt for mobbing
 • Hva tenker dere foreldre er deres ansvar som foreldre? Hvis barnet deres kommer hjem og sier at det blir utsatt for mobbing, eller forteller om et annet barn som er utsatt for mobbing. Hva kan dere som foreldre gjøre for å få til et samarbeid med hverandre og skolen for å få til et godt og trygt skolemiljø? Hva er deres bidrag til dette?
 • Hvis din sønn eller datter kom hjem og sa at noen i klassen ble mobbet eller du tenkte at det var tilfelle?
 • Hvis en snakker med andre foreldre og ikke de det gjelder, hvordan ville det være?
 • Hva er lav terskel for deg når det gjelder å ta kontakt med skolen? Hva må til for at du tar kontakt med skolen?

 

 • Skolens ansvar – samarbeid skole-hjem
 • Hvis en forelder ringer og sier at «du jeg hørte at» eller «jeg er alvorlig bekymra» fordi sønnen kommer hjem og sier at han ble utsatt for mobbing på skolebussen. Hva ville du gjort da?
 • Det at skolen tar ansvar for at foreldrene møtes, er det noe som dere gjør eller kan gjøre? Hva tenker dere om det?
 • Hvis det er oppstått en situasjon – hvor mye skal de andre i klassen vite? Hva tenker dere om det?
 • Det blir hevdet at dette med taushetsplikt og personvern gjør at dialogen ikke blir åpen. Hva mener skolen om det?

 

 • Hva kan de voksne gjøre når barnet/ungdommen som har vært utsatt for mobbing er taus?
 • Hvordan er det for dere foreldre å snakke med (Marcus) sønnen/datteren deres når han/hun har det vanskelig. Hva tenker dere om det? Barna deres sier nemlig «dere må snakke med ham».
 • Er det noen som har noen tips; hva skal man gjøre når barnet/ungdommen bare sier «nei, jeg har ikke lyst til å snakke om det»?

 

 • Elevenes ansvar
  • Hva tenker du/dere er ditt/deres ansvar når mobbing oppstår: hva er foresattes ansvar? Skolens ansvar? Medelevers ansvar?
 • Digital mobbing
 • Vi vet at digital mobbing skjer og den digitale mobbingen er vanligvis ikke synlig for de voksne. Hva tenker dere er foresattes ansvar, men også skolens ansvar, i denne klassen, med tanke på nettbruk hos ungdommene? Trengs mer kunnskap? Er det mulig med felles «nettvettregler»?