X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Motivasjonsdialog for ungdomsskolen

Samtaleguide for samtale med elever i ungdomstrinnet før dialogmøte med foresatte, lærere og elever

Ramme:
15-45 minutter. Her kommer det an på hvor mye denne tematikken har vært drøftet tidligere, elevgruppens motivasjon for denne type tiltak m.m.

Mål:
Motivere elevene til dialogmøtet (maks 1-2 dager før møtet skal gjennomføres)

 

Innhold:

Start med spørsmålene:

 • «Hva er egentlig mobbing?»

Utfyllende/utdypende spørsmål: «Hvordan forstår du mobbing?», «Hvor går grensene for hva man kan kalle mobbing / ikke mobbing?»

 • Hva må til for at du opplever det trygt og godt i klassen?
  • Hva kan du gjøre?
  • Hva kan foreldre gjøre?
  • Hva kan lærere gjøre?

I en klasse der elevene er vant til å drøfte denne type åpne spørsmål, og der de respekterer hverandres svar, kan en drøfte dette i klassen uten å gå i mindre grupper. Lærers kjennskap til klassens dynamikk vil være avgjørende for hvilke didaktiske innfallsvinkler som velges. 

Det er sentralt at de svarene som kommer fra enkeltelever blir møtt UTEN at de blir redigert, at de blir BEKREFTET slik at lærer viser at han/hun har LYTTET og ANERKJENT ulike perspektiver. Første fase er kun er utforskingsfase. Latterliggjøring av andres perspektiver blir stoppet umiddelbart av lærer.

Andre ganger kan det være en fordel at elevene arbeider to og to sammen først slik at elevene lettere kan formidle sine ideer. Da er det du som lærer som bestemmer hvem som skal sitte sammen og drøfte spørsmålet.

 • STØTTENDE: Dialogene er støttende, det vil si at elevene kan uttrykke sine synspunkter fritt, uten frykt for å bli latterliggjort eller for å komme med «gale svar».

 • GJENSIDIGHET og RESPEKT: Lærer og elever lytter til hverandre, deler ideer og er åpne for alternativer

 • MENING: Læreren formidler hvorfor dialogmøtet skal holdes, og åpner opp for elevers synspunkter på lærers begrunnelse

 • LEDELSE: Gi mulighet for at alle kommer til orde. Sørg for at ingen får dominere dialogen, gi oppmuntringer underveis til de som bidrar med innspill, og stopp uønskede uttalelser og atferd som kan oppleves krenkende.

Avslutning:

Det elevene har svart skal være med inn som åpning av dialogmøtet. Lærer avtaler i samarbeid med elevene hvordan det som er drøftet tas med i dialogmøtet med utgangspunkt i:

HVEM formidler det? En elev, flere elever, lærer, eller elever og lærere sammen. Her kan dere sammen finne ut av hva som passer best.

HVA skal formidles?  Bli enige om hva som skal med inn i dialogmøtet.

HVORDAN skal det formidles? Dialog foran foreldre og andre ansatte mellom elev og lærer? PowerPoint-presentasjon med det dere er blitt enige om? Noen elever får ansvar for å lage en to minutters filmsnutt der klassens tanker kommer frem. Denne vises i introen på dialogmøtet.

Følgende regler gjelder i grupper og i klassefellesskapet

 • La alle snakke ferdig før du ber om å få si noe
 • Det er viktig og fint å be om hjelp når en trenger det fra lærer hvis vi ikke finner ut av det sammen
 • Vi lytter til hverandres ideer
 • Vi møter hverandre positivt selv om vi tenker helt forskjellig

I plenum:

 • Bruk tavle eller digitale hjelpemidler til å få frem de ulike forståelsene av begrepene «mobbing» og «trygt og godt klassemiljø» som finnes i denne klassen ved at hvert par formidler fra de refleksjoner som er gjort i gruppen.