X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Dialogprinsipper

Uansett om samtalen planlegges eller tas spontant etter en situasjon, er det viktig at barnet opplever tillit og trygghet på at den voksne vil lytte, og ta barnets følelser og opplevelser på alvor. Som voksen må du:

 • Koble deg på barnet, snakk om det barnet er opptatt av.

 • Vær bevisst på at du er oppmerksomt og varmt tilstede.

 • Lytt til hva barnet har å si – ikke ta over samtalen.

 • Anerkjenn barnets følelser, både gode og vanskelige følelser.

 • Hjelp barnet til å sette ord på følelsene.

 • Hjelp barnet til å finne ut av følelsene, finne ordene og hvordan følelsen kjennes ut.

 • Knytt barnets opplevelse og følelse til situasjonen.

 • Bekreft barnet på uttalelsene. Å bekrefte er mer enn å gjenta, det betyr også å være interessert og empatisk til stede, og respondere med passe tempo og toneleie.

 • Legg vekt på å være rolig i situasjonen.

 • Lytt oppmerksomt til barnets signaler for ønske om avslutning av samtalen eller om barnet skifter oppmerksomhet. Følg barnets fokus – men led eventuelt også tilbake eller for avslutning.

Den voksne må ta ansvar for en god avslutning av samtalen. Si til barnet at det er fint at han/hun fortalte deg det, og at dere voksne skal hjelpe og at dere skal følge med og snakke sammen igjen

Lytt til hva barnet har å si – ikke ta over samtalen

Planlagte samtaler

Dersom barnehagen er bekymret for et barn som blir mobbet er det viktig å snakke med foreldrene i forkant og avklare hva en planlagt samtale med barnet skal inneholde og veien videre. Ved en planlagt samtale med et barn er det viktig å sette av nok tid. Det må vurderes ut i fra hver enkelt situasjon og barn.

 • Finn en skjermet plass, tilby gjerne et glass saft eller vann.

 • Innled samtalen med å fortelle hvorfor du ønsker å snakke med barnet. Vis til konkrete hendelser. Derfor er konkrete og gode observasjoner svært viktig som utgangspunkt for samtalen.

 • Gi uttrykk for at du/barnehagen vil at barnet skal ha det fint i barnehagen.

 • Hvis barnet ikke i kontakt (det kan være han eller hun er opptat med noe helt annet), følg dialogprinsippene.

 • Fortell til barnet hvis du har pratet med mamma eller pappa.

 • Fortell hva dere som voksne kan gjøre for at barnet skal ha det bra.

 • Åpne opp for barnets ideer til hva som kan være gode tiltak sett i fra barnets perspektiv.

Her er mange gode linker med tips til spørsmål som kan stilles i en slik samtale.


Aktuell linker:
https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Selvfolelse_hos_barn/

Bøker:
Mattias er alene, Ingrid Lund
Kunsen å møte en bjørn, Camilla Otterlei
Første dag for Amina, Paul Leer-Salvesen

 

Innled samtalen med å fortelle hvorfor du ønsker å snakke med barnet. Vis til konkrete hendelser.