X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Last ned som PDF

Dialogmøte


Veileder til dialogkveldene

Hva er Dialogmøter?

Dialogmøte er et møte mellom ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbing

Hvorfor Dialogmøter?

For at barn skal oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog. Dialogmøte er et verktøy for å lykkes i dette arbeidet.

Hvor ofte?

Dialogmøter bør holdes minimum en gang i året. Det anbefales at det avholdes to ganger pr. år.

Tidsramme

Det anbefales 2,5 timer en gang tidlig i høstsemesteret og en gang tidlig i vårsemesteret der avtaler fra første møte følges opp

Forberedelse før møte

Tips, råd og ressurser til bruk i forberedelsene til dialogmøte.

Les mer
Intro til dialogkveld

Forslag til hva du kan si som oppstart til dialogmøte.

Les mer
Gruppedialogen

Case til bruk i gruppesamtalene i møtet.

Les mer
Plenumsdialogen

Noen kjøreregler for ledelse av dialogmøte

Les mer
Oppfølging av møte

Det er viktig at styrer tar det overordnede ansvaret for at det som er kommet frem i dialogmøtet blir fulgt opp.

Les mer