X

Vi vil gjerne høre fra deg.

Hei, vi vil gjerne høre fra dere som har benyttet dialogmodellen. Hvilke erfaringer har dere gjort, hva er bra, er det noe dere savner? Alle tilbakemeldinger vil gjøre oss bedre og mottas med takk.

Du kan enten fylle ut skjemaet, anonymt eller med kontaktinformasjon, eller sende meg en e-post til adressen ingrid.lund@uia.no

Takk for at du besøker dialogmodellen.no


Skjul denne meldingen

Podcast

Hvordan vi forstår barn, deres atferd og følelesuttrykk virker inn på hvordan vi handler når mobbing skjer. Her får du en podcast med noen gode råd for hva du kan gjøre når atferd og relasjoner utfordrer.
Dialogmøte blir beskrevet slik at alle som ønsker å bli kjent med både form og innhold kan få ett innblikk i møtets mange muligheter.
Forsker Anne Helgeland og styrer Andreas Lund Moseid har en samtale om det å være leder i en barnehagen med fokus på holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing.
Kan egentlig barnehagebarn mobbe hverandre, og hvordan skjer det? Hva skal barnehageansatte gjøre med mobbingen? Med professor Ingrid Lund og fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud.
Fikk en aha-opplevelse over at mobbing kan allerede skje i barnehage, når barna er små. Og at jeg som forelder har mye ansvar og må snakke sammen med barnet mitt om at det ikke skal skje med noen.
FORELDRE

Video

Play ikon
Mobbing i barnehagen
Ingrid Lund
Play ikon
Hva kan en styrer gjøre for å forebygge mobbing i bhg
Play ikon
Hva kan gå galt i et dialogmøte
Dialogmøte førte til at vi foreldre og ansatte i barnehagen engasjerer oss sammen. Det føles betryggende.
FORELDRE

Linker