X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Forarbeid

Aktuelle refleksjonsspørsmål i forkant av dialogmøte

Spørsmålene kan anvendes på et personalmøte før dialogmøte for å skape bevisstgjøring i forhold til hvordan ansatte jobber for å forebygge mobbing og hvordan det jobbes for å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barna.

 

Spørsmål utarbeidet med tanke på aktivitetsplikten jfr. barnehageloven §§ 41, 42 og 43.

 1. Hvordan jobber vi systematisk i denne barnehage for å forebygge og følge med på at alle barna har en trygg og god barnehagehverdag?
 2. Hvordan følger vi konkret med på at barn med særskilt sårbarhet har en trygg og god barnehagehverdag?
 3. Hvordan griper vi inn dersom vi oppdager at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen?
 4. Hvordan er rutinene i vår barnehage, og hvordan handles det i praksis dersom en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at et barn/barna i en barnegruppe ikke har det trygt og godt? Hvordan praktiserer vi plikten til å undersøke, dersom vi er urolige eller har kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

 

«Alle må leke med alle»

 • Diskuter uttrykket «Alle må leke med alle». Hvordan er praksisen i vår barnehage?

 

Bursdagsinvitasjoner

 • Hva slags praksis/regler har vår barnehage når det gjelder

bursdagsinvitasjoner?

 • Hva gjør vår barnehage hvis det er ett barn som

aldri blir invitert i bursdagsselskap?

 • Hvordan få til en god dialog med/mellom foreldre om bursdagsinvitasjoner i vår barnehage?

 

Å være med hjem etter barnehagen

 • Hva er vår praksis når det gjelder avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis avtaler om å være med hverandre hjem etter barnehagen fører til utestengelse fra lek i løpet av barnehagehverdagen?
 • Hva gjør vi som ansatte hvis det er et barn i barnehagen som aldri bli invitert med noen hjem?