X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Tips til dialog-leder

En eller to dialogledere?

Det er noen styrere som har mange erfaringer med foreldremøter i barnehagen, for andre er det nytt, spennende og kanskje litt skummelt.   Mange styrere kjenner flere av foreldrene godt, og i disse erfaringene er det mye viktig erfaring og kunnskap du kan ta med deg inn i dialogmøtet. Det som kan være utfordrende er der dialogleder har med negative erfaringer fra enkelte foreldre eller grupper foreldre. Det kan også være historier som styrer har fått fra andre som kan påvirke måten foreldrene blir møtt på, både på godt og vondt. De positive kan føre til at hilser varmt og viser dem mye positiv oppmerksomhet. Negative erfaringer kan også  påvirke dialogen dersom styrer ikke er svært bevisst hvordan erfaringer kan virke inn på møte med foreldre. De kan hindre både raushet, åpenhet og ett oppmerksomt nærvær. Derfor kan det også noen ganger være lurt å være to som samarbeider om ledelsen av møte. Da kan dere fordele ansvar og gi hverandre tilbakemeldinger underveis, også hvis en kommer litt utpå et sidespor ved å favorisere enkeltes innspill, blir irritert eller rett og slett kjenner at det er godt å få en liten pause i ansvaret.

 

Spørsmålene i plenumsdialogen

Åpne spørsmål der en ikke får svarene «ja» eller «nei»

  • «Hva tenker du om..?»

Bekreftende

  • ”Sånn tenker du”. ”Ja, akkurat – det var spennende, fortell mer”

Oppklarende

  • ”Tenker du da at...” ”Er det sånn at det du sier der betyr at...”

Løfter opp, sammenfatter

  • ”Ekspertråd” der du blir bedt om hjelp til hva som kan gjøres ut i fra din kunnskap og erfaring. Det kan også komme budskap som du tenker kan oppleves krenkende og da er det viktig at du trer tydelig frem og f.eks sier: «Her tenker jeg helt annerledes. Jeg tenker at.....Jeg vil gjerne høres andre tanker om dette.....»

Være bevisst hvor mye en vektlegger at  ”dette var veldig bra sagt...”, og det som kalles «verdiladet respons» der kommentaren din/responsen din er tydelig uenighet eller enighet enten gjennom kroppsspråk eller ord.

 

Vær oppmerksom på følgende

  • Vær raus med deg selv og tål at ikke alt går på skinner
  • Fordele oppmerksomhet mellom foreldre- og ansatte-perspektiv.
  • Husk å holde oppe mobbe-begrepet slik til at det ikke blir for generell tematikk, og at en ender opp i diskusjoner om f.eks kosthold. Da er det dialogleders ansvar å komme på sporet igjen. Temaet for kvelden er: Mobbing.
  • Ikke gå i forsvar, bekrefte alle innspill. Hvis du ikke skjønner det som sies, vær spørrende og ikke dømmende. ”Det vil jeg gjerne høre mer om”, ”Her tenker jeg nok litt annerledes enn deg, men si litt mer ...”.