X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Dialog om mobbing i barnehagen.

FORELDRE

Utenfor i leken
Mor til Trine forteller deg at ditt barn stenger Trine ute fra lek. Spesielt gjelder dette i utetiden. Du kan ikke skjønne dette fordi det aldri har vært noen som har sagt noe om lignende episoder tidligere. Ingen ansatte i barnegruppen har meldt i fra om lignende hendelser. Tvert imot.
Du snakker med noen andre foreldre og får høre at enkelte barn forteller hjemme at de synes Trine er dum, at det ikke er noe gøy å leke med henne, hun "dilter" og sier nesten ingenting. Trines foreldre kjenner du ikke, har bare nikket til dem i garderoben før mor plutselig stopper deg på vei ut av barnehagen en morgen og forteller om det hun definerer som mobbing fra din datter/sønn.

- Hva er ditt ansvar, og hva helt konkret kan du gjøre ?
- Hva er de ansattes ansvar, og hva helt konkret kan de gjøre?
- Hva er mor til Trines ansvar, og hva helt konkret kan hun gjøre?

 


Små barns vennskap
- Hvilke holdninger har du til at "alle skal leke med alle"?
- Hvis dere har vennskapsregler hjemme, eller formidler klare holdninger og forventinger til vennskap: Hva fungerer godt i forhold til disse reglene, og hva kunne vært gjort enda bedre?


Hva opplever du som den største utfordringen i barnehagen i forhold til mobbing?
Har du forslag til løsning på utfordringen? Hva kan du gjøre ? Hva kan de ansatte gjøre? Hva kan ledelsen gjøre?