Last ned som PDF

Dialogmøte


Veileder til dialogkveldene

Hva er Dialogmøter?

Dialogmøte er et møte mellom ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbing

Hvorfor Dialogmøter?

For at barn skal oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog. Dialogmøte er et verktøy for å lykkes i dette arbeidet.

Hvor ofte?

Dialogmøter bør holdes minimum en gang i året. Det anbefales at det avholdes to ganger pr. år.

Tidsramme

Det anbefales 2,5 timer en gang tidlig i høstsemesteret og en gang tidlig i vårsemesteret der avtaler fra første møte følges opp

Forberedelse før møte

Tips, råd og ressurser til bruk i forberedelsene til dialogmøte.

Les mer
Intro til dialogkveld

Forslag til hva du kan si som oppstart til dialogmøte.

Les mer
Gruppedialogen

Case til bruk i gruppesamtalene i møtet.

Les mer
Plenumsdialogen

Noen kjøreregler for ledelse av dialogmøte

Les mer
Oppfølging av møte

Det er viktig at styrer tar det overordnede ansvaret for at det som er kommet frem i dialogmøtet blir fulgt opp.

Les mer